SWG 600 EASYmatic®SWG 600EM Blockvägg
Ett mobilt väggsystem där låsningen är elektriskt styrt med EASYmatic® 

Varje element har inbyggda teleskopstätningar i topp och i botten med ett tryck på hela 2000 N vilket gör att väggen mycket stabil. Teleskopet manövreras elektriskt med EASYmatic®. Kantprofilerna har magnettätningar i elementskarvarna. Vid höga ljudkrav är magnettätningen med och säkrar den mest optimala ljudisoleringen med en enkel manövrering.

SWG 600 EASYmatic® är lika lämplig för att dela upp små som stora rum där kraven är stora på både ljudisolering och parkeringsmöjligheter.

Elementen kan produceras i upp till ca 10 meters höjd och har trots det stor flexibilitet när det gäller uppdelningsmöjligheterna. Därför kan alla kvadratmeter i byggnaden utnyttjas.

Även de stora elementen flyttas lätt och enkelt från parkeringspositionen till en helt plan vägg utan synliga kantprofiler. I elementen kan en gångdörr byggas in.

Elementen är uppbyggda på en helsvetsad stålram som säkrar att elementen är vridstyva vilket möjliggör inbyggnad av användarvänliga gångdörrar i elementen. Dolda gångjärn är också ett av de många alternativen som finns på SWG 600.


Ytan väljs utifrån önskan om robusthet, mångsidighet och design. Material som melamin, målat, faner eller kanske högtryckslaminat som kan fungera som whiteboard, är bara några av alternativen.

SWG 600 EASYmatic® är det perfekta valet när kravet på ljudisolering är stort. De måttanpassade elementen har endast en tjocklek på 100 mm, ända upp till 57 dB.Dessa element kan produceras upp  till ca. 10 meters höjd och är väldigt  stabila med tanke på flexibiliteten i  uppdelningen. Därav kan varje kvadratmeter utnyttjas. Även stora element flyttas lätt och enkelt från parkeringspositionen till en  helt plan yta utan synliga kant-profiler. Dörren kan antingen byggas i det  enskilda elementet eller hängslas upp på angränsande fast vägg.

Elementerna är uppbyggda på en helsvetsad stålram som säkerställer att  elementerna är vridstabila och möjliggör montering av stabila och  hanteringssäkra gångdörrar i elementerna. Ytan kan göras med nästan  alla material och en möjlighet är akustik-reglerande ytor som är gjorda  för att reducera efterklangstiden i rummet.

SWG 600/100N-EM är därför ett bra val när kravet på ljudisolering är  högt. De måttanpassade elementerna har endast en tjocklek på 100 mm,  laboratoriemätt ljudisolering på Rw 57 dB.
Tekniska ritningar


600 -101
600 -102 

600 -103
 600 -201
 600 -202 

600 -203 

600 -230 

600 -301
600 -302 

600 -303 

600 -330 

600 -401 

600 -402 

600 -403 

600 -404 

600 -501 

600 -502 

600 -503 

600 -504 

600 -505 

600 -506
 600 -507 

600 -508