PRODUKTKRAV


Produktkrav

När brandkrav på mobila väggar förskrivs är det den lokala brandmyndigheten som godkänner konstruktionen i varje enskilt fall. Därför har vi testat våra väggar efter gällande standard hos ackrediterade provningsanstalter så att vi kan ge myndigheter ett faktabaserat bedömningsunderlag av våra produkter.

När det gäller ljudreduktion är villkoren desamma. Här är det inte bara myndigheter som godkänner produktens egenskaper utan även användaren själv och detta har visat sig vara en hårdare bedömning. Den faktiska ljudreduktionen mellan två rum är i hög grad beroende på produktens kvalitet.