INFO OM BRAND


Information om brand

Myndighetskrav
Enligt byggnadslagstiftningen ställs det ofta brandkrav på den skiljevägg där blockvägg eller vikvägg ingår. En block- eller vikvägg kan utgöra en EI byggnadsdel 30 eller 60. Ingen av dessa väggar kan utföras självstängande. Det kräver att användaren stänger väggarna korrekt.

Ett brandkrav är i många tillfällen likvärdigt med ett högt ljudkrav. I praktiken betyder detta att man vid stor ljudgenomgång vill upptäcka att väggen inte är korrekt stängd.

Brandgodkännande
Det finns inget myndighetskrav om brandklassificering (märkning) av mobil- eller vikväggar då det inte finns en svensk standard på området. När byggnadslagstiftningen kräver att mobil- eller vikvägg skall uppfylla ett brandkrav är det därför den lokala brandmyndigheten som skall godkänna väggen.

Användning av SWG 
Välkommen att kontakta oss på telefon 0662-302 65 för  att få vår erfarenhet av brandklassifikation.