Hållbara produkter- viktigt fokus för SWG

SWG producerar våra vikväggar i Sverige.

Genom detta säkerhetsställer vi att våra produkter är hållbara och av den bästa kvalité. SWG jobbar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och minska det fotavtryck som vår produktion generar för en bättre miljö, ekonomi och samhälle.

Samtliga våra produkter är bedömda i Byggvarubedömningen, Sunda Hus samt Svanen registrerad.

Vid produktutveckling görs noggranna utvärderingar av vilken inverkan det får på våra bedömningar och testresultat. SWG ställer höga krav på att de resurser vi förbrukar kommer från ett hållbart ursprung.

I vår produktionsprocess av vikväggar ligger fokus på att nyttja våra resurser på bästa sätt. Som exempel kan vi stolt nämna att vårt transportemballage består av överblivet virke och material från produktion. Sågspånet som genereras i vår träindustri skickas vidare till uppvärmning och energi och avfall sorteras för återvinning i nära samarbete med återvinningsföretag. Virket vi använder är givetvis FSC certifierat.

Produktionen av våra vikväggar står under kontroll hos flertalet kontrollorgan och myndigheter.

Med denna strategi producerar och levererar vi stolt vikväggar till hela Europa med lång livslängd, hållbart ursprung och högsta kvalité.