Personuppgiftspolicy för Scandinavian Wall Group AB

Scandinavian Wall Group AB använder upplysningar vi erhåller från kunder/personer som del i ett fortlöpande samarbete eller i relevant/produktorienterat informationssyfte. Vi är enligt lag skyldiga att säkerställa att personers privatliv alltid hålls skyddade. Vid varje identifikation som vi efterfrågar vid kontakt – i form av besök på vår hemsida eller på annat sätt – ska man kunna lita på att dessa upplysningar endast används i överensstämmelse med den aktuella personuppgiftspolicyn.

Vi samlar regelbundet in och sparar följande personuppgifter.

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Demografiska upplysningar som fysiska adresser, postnummer m.m.
  • Upplysningar av relevans för kundspecifika önskningar avseende produkter, erbjudanden eller liknande.
  • Inhämtning av tillstånd på individuellt plan för att sända ut nyheter, produktupplysningar och erbjudanden på riktade produktlösningar.

 

 

Vi sparar och använder dessa upplysningar för att kunna erbjuda den bästa servicen, rikta våra kunders önskningar och behov samt för att:

  • Förbättra våra produkter och tjänster.
  • Informera om förhållanden, relevanta och viktiga upplysningar i samarbete e.dyl.
  • Förbättra hemsidans innehåll i förhållande till marknadsrelevanta behov.
  • Kontakta eller sända ut information till kunder avseende tekniskt samarbete, handel, nyheter, erbjudanden eller marknadsrelevanta upplysningar/undersökningar.

Säkerhet

Vi måste säkerställa att upplysningar om personuppgifter är skyddade i vårt förvar genom att förhindra obehörig åtkomst eller vidarespridning genom lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden.

Cookies

Alla hemsidor använder cookies – således även Scandinavian Wall Group AB, www.swg.nu. Man uppmanas därför att acceptera användningen vid besök på vår hemsida och vid accepterande bifogas en fil som hjälper oss att analysera webb trafiken. Vi använder loggstatistik för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att överordnat analysera data som inte är personuppgiftsrelaterad om trafiken på vår hemsida och har som enda syfte att förbättra vår verksamhet i förhållande till marknadens behov av våra produkter. Cookies kan när som helst raderas från datorn – läs mer om detta i din webbläsarmeny.

 

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor eller internettjänster. När du klickar vidare härifrån, gör vi dig uppmärksam på att du lämnar vår hemsida och därmed inte längre skyddas av den aktuella personuppgiftspolicyn.

Personliga upplysningar

Scandinavian Wall Group AB använder och vidarebefordrar endast personuppgifter i samband med kontakt, post, leverans och/eller konsultbesök och rörande samhälleliga lagstadgade krav. Vi kommer aldrig att lämna vidare personuppgifter till obehörig tredje part, utan enbart för att uppfylla de förpliktelser vi har i förhållande till handel eller ingått avtal.

Man kan när som helst begära att få detaljerad information om de personuppgifter vi förvarar. Detta kräver naturligtvis relevant individuell identifikation. Det kan ta några dagar att frisläppa upplysningar om personuppgifter, så att vi är helt säkra på att de endast lämnas ut till sina rättmätiga ägare.

Om inkorrekta upplysningar har konstaterats, ombeds man vänligen att snarast möjligt informera oss så att vi kan korrigera informationen i vårt system. För borttagning ur vårt system, räcker det att enbart lämna ett meddelande till oss. För både ändring och radering av uppgifter avkräver vi behörig identifikation.

 Ytterligare information

Föreliggande personuppgiftspolicy för Scandinavian Wall Group AB revideras löpande efter aktuella förhållanden och regler. Det är därför viktigt att hålla sig orienterad om de senaste ändringarna här på sidan.

Scandinavian Wall Group AB

Långviksmon

Maj 2021