TEST & KONTROLL


Test och kontroll

SWGs kunskap är inte bara baserad på många års erfarenhet – vi bygger våra lösningar på fakta.

Alla SWGs produkter genomgår en kvalitetssäkring som ligger till grund för vår höga standard, må hända marknadens högsta. När vi säger att produkten är brandtestad EI60 så är det inte en ungefärlig angivelse, det är testad fakta. Samma sak gäller angivelsen om en ljudreduktion på Rw 59 dB, laboratoriemätt och ges som garanti på produkten.

Genom tester och kontroller kan vi garantera våra produkters egenskaper, en garanti som är 100 % säker på att du får det du ber om.

Alla processer är styrda efter fastlagda rutiner. På så sätt kan ni förvänta er att allt från projektering och produktion till montage är kontrollerad enligt en professionell arbetsgång, helt efter våra egna höga kvalitetskrav.