Funktionella lösningar för rumsindelning

Att effektivt utnyttja dyra kvadratmeter har alltid varit en utmaning för byggbranschen. Om ett större rum ska delas upp i två eller flera mindre rum är behovet inte bara en fysisk avskiljare - lösningen ska också vara flexibel, ljudtät och brandsäker. Väggen ska vara enkel att använda och dessutom ha en snygg design.

Det valda utförandet påverkas av flera olika faktorer som är avgörande för slutresultatet. Ekonomi är ofta en väsentlig faktor ,men produktens kvalitet och dokumentation av detta i form av genomgripande tester är också viktiga nyckelfaktorer som är avgörande för det färdiga resultatet.

Det finns idag flera leverantörer av flexibla rumsindelningar och det kan vara en fördel att granska flera leverantörers lösningar. Detta beroende på  att det saknas övergripande branschnormer som kan ge en professionell och saklig klassning av produkterna. Myndighetskraven är också begränsade då det inte finns någon svensk eller europeisk standard för märkning av mobila väggar med brandskyddsmaterial.