Information om ljud

De korrekta ljudtekniska beteckningarna för ljudreduktionstal är Rw och R´w. Skillnaden mellan de två värdena är den lilla apostrofen som visar om mätresultatet kommer från en laboratoriemätning, Rw, eller från en mätning i färdig byggnad, R´w.

Vid en laboratoriemätning kan ljudtransmission ske endast genom själva väggen.

Vid en byggplatsmätning förekommer ljudtransmission även genom en rad andra vägar. En byggplatsmätning ger ett lägre ljudisoleringsvärde än en laboratoriemätning av samma väggtyp.

För vikväggar är skillnaden mellan laboratoriemätt och byggplatsmätt reduktionstal i storleksordningen 4-8 dB. Skillnaden kan dock variera beroende på typ av vikvägg samt kringliggande faktorer.  

För blockväggar med < ca 53 dB är skillnad mellan laboratoriemätt och byggplatsmätt reduktionstal i storleksordningen ända upp till 6-12 dB.