SWG 400 Ridåvägg


SWG 400- Ridåvägg för att flexiblare idrottshallar och arenor. Anpassa lokalen utifrån behov på endast några minuter.

Modellen 400 har en dubbel duk på 2 400 g/m2 som ger bra ljudisolering. Modellen 200 är en ridåvägg med nät, som kan kompletteras med heltäckande duk i nedre delen eller hela vägen upp. Denna lösning används om man endast behöver en fysisk avskiljare.

Ridåväggen ökar hallens funktionalitet väsentligt eftersom den snabbt kan delas upp med en knapptryckning. Duken hissas upp med en centralt placerad axel i taket som drivs av en 380-voltsmotor. Duken samlas ihop inuti med metallprofiler och lyfts upp av inre band.